Cennik

Składki członkowskie i opłaty za szkolenie nalicza się w następujących kategoriach: A
młodzież ucząca się do 25 roku życia włącznie
B
osoby dorosłe powyżej 25 roku życia
Oplaty członkowskie
Członkiem wspierającym zostaje kandydat na szkolenie lotnicze po złożeniu deklaracji i opłacie wpisowego w wysokości: A - 100 PLN B - 300 PLN
Przy czym deklaracja musi być pozytywnie rozpatrzona przez Zarząd Aeroklubu.
Miesięczna składka członkowska wynosi: A - 20 PLN B - 40 PLN

W przypadku nie opłacenia składek przez okres 6-ciu miesięcy i nieuregulowaniu do końca następnego miesiąca następuje skreślenie z listy członków ASz.
Cennik szybowcowy
Szkolenie teoretyczne (60 godz. zajęć): A - 500 PLN B - 500 PLN
Szkolenie praktyczne - wyciągarka (do 60 lotów): A - 3500 PLN B - 4000 PLN
Opłaty za hangarowanie
Opłaty za hangarowanie dla członków AS (ceny brutto): opłata miesięczna opłata dzienna powyżej doby (też dla członków AP)
Samoloty do 2000kg 250 PLN 15 PLN
Samoloty powyżej 2000kg 400 PLN 30 PLN
Szybowce 100 PLN 10 PLN
Motolotnie 120 PLN 10 PLN
Przyczepy motolotniowe 30 PLN 5 PLN
Osoby nie będące członkami AP i AS: Odpowiednia stawka z cennika +50%
Postój poza hangarem 50 % stawki za hangar
Za każdy następny statek powietrzny opłata wynosić będzie 80% odpowiedniej dla niego stawki, ale stawka pełna płacona będzie od "droższego w cenniku" statku powietrznego.

Zwolnienia z opłat:
  • Uczestnicy imprez sportowych organizowanych przez AS w ramach wpisowego w okresie imprezy.
  • Szybowiec spoza AS wykonujący przelot, który wylądował na EPSD na okres dwóch dni.
  • W szczególnych przypadkach w drodze uchwały, Zarząd A.S. może zmienić wysokość opłaty lub ją anulować.

Template & Design by Grupa.IT 2011