Szkolenia

Podstawowe szkolenie szybowcowe za wyciągarką

Co roku na przełomie lutego-marca odbywa się spotkanie organizacyjne w sprawie szkolenia szybowcowego. Szczegóły można znaleźć na facebooku (link do użytkownika aeroklub szczeciński). Miejsce spotkania: sala wykładowa Aeroklubu Szczecińskiego ul. Przestrzenna 10 (parter). Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Szkolenie podstawowe składa się z dwóch części:
• teoretycznej: w trybie stacjonarnym w liczbie 52h lekcyjnych wykładów i ćwiczeń
• praktycznej: minimum 46 lotów z instruktorem oraz 5 samodzielnych (liczba lotów zależy od ocenianych przez instruktora umiejętności ucznia-pilota).
Koszt szkolenia wg cennika.

Zajęcia w szkoleniu teoretycznym odbywać się będą w trybie weekendowym. Szczegółowy plan zajęć podany zostanie na spotkaniu organizacyjnym.

Część teoretyczna przygotowuje do części praktycznej i zawsze ją poprzedza. Szkolenie prowadzone jest zgodnie z Programem Szkolenia Szybowcowego do Licencji SPL lub LAPL(S) Aeroklubu Szczecińskiego zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2014 roku. Przedmioty wykładane: prawo lotnicze, człowiek - możliwości i ograniczenia, meteorologia, łączność, zasady lotu, procedury operacyjne, osiągi i planowanie lotu, ogólna wiedza o statku powietrznym, nawigacja. Część teoretyczną kończy egzamin z każdego przedmiotu (w formie testu jednokrotnego wyboru). Zaliczenie wszystkich przedmiotów upoważnia do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia teoretycznego, które jest wymagane do uzyskania licencji pilota szybowcowego SPL lub LAPL(S).

Część praktyczna odbywa się przy użyciu startu za wyciągarką na szybowcach typu Bocian lub Puchacz. Szkolenie obejmuje naukę latania po prostej, prawidłowych zakrętów, startu za wyciągrką, lądowań i zachowań w sytuacjach awaryjnych. Przystąpienie do tej części szkolenia jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
• w dniu wykonania pierwszego lotu samodzielnego szkolony musi mieć ukończone 14 lat, UWAGA: jeżeli kandydat jest niepełnoletni, musi posiadać zezwolenie rodziców albo opiekunów prawnych na szkolenie w zakresie powyższego programu,
• szkolony nie może wykonywać samodzielnych lotów, jeżeli nie posiada ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego odpowiednie dla licencji SPL lub LAPL(S),
• szkolony powinien posiadać umiejętność czytania i pisania oraz podstawową wiedzę z zakresu matematyki i fizyki.
Szkolenie praktyczne odbywa się zazwyczaj w miesiącach czerwiec-lipiec. Sugeruje się zaplanowanie szkolenia praktycznego w jednym ciągu np. 1-2 tygodnie. Codzienny trening jest najbardziej efektywny i zazwyczaj skutkuje szybszym ukończenieniem szkolenia. Jednakże inne rozłożenie szkolenia w czasie też prowadzi do celu.

Instruktorzy szybowcowi:

Alicja Awirzen - 785 947 724

Paweł Adamczuk- 607 120 242

Szkolenie spadochronowe

Szkolenie spadochronowe jest dostępne dla każdego , trzeba spełniać tylko następujące warunki:
- mieć ukończone 16 lat, osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych /rodziców/ potwierdzoną u notariusza
-posiadać ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem skoków spadochronowych na min. sumę gwarancyjna 10.000 SDR = ok. 50 tys. zł ,
-przyjść z wynikiem pozytywnym badań lekarskich, które można wykonać w:
1) Centrum Medycyny Lotniczej (lista ośrodków:kliknij tu)
2) lub u lekarza orzecznika (lista lekarzy:kliknij tu)

Teoretyczny kurs spadochronowy Szkolenie jest prowadzone wg "Programu Szkolenia Spadochronowego" zatwierdzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie lotniska Aeroklubu Szczecińskiego w Dąbiu.
Do czasu zdania państwowego egzaminu i uzyskania świadectwa Kwalifikacji osoby szkolące się posiadają status ucznia-skoczka i wykonują skoki pod nadzorem instruktora spadochronowego.

Część teoretyczna: Prawo lotnicze, budowa i eksploatacja spadochronów, człowiek - możliwości i ograniczenia,meteorologia, procedury operacyjne, zasady skoku - teoria skoku, ogólne bezpieczeństwo skoków spadochronowych - technika skoku.
RAZEM ok. 10 godz.

Ćwiczenia naziemne:
Nauka oddzielania się od samolotu
Trapez /czynności po otwarciu spadochronu /
Skocznia /nauka lądowania/
Nauka zwijania spadochronu po skoku
Pierwsze skoki wykonywane są z wysokości 800m z samolotu An-2 na spadochronach prostokątnych typu : Mars 291, Mars 330

Opłata za kurs obejmuje: szkolenie teoretyczne, szkolenie praktyczne /3 skoki/ , materiały szkoleniowe.
Aby zapisać się na kurs należy przyjść w dniu rozpoczęcia kursu z aktualnymi badaniami lotniczymi oraz ubezpieczeniem.
Kandydaci na skoczków spadochronowych powinni na pierwsze zajęcia przynieść:
1. Dokument potwierdzający tożsamość + jego kserokopię.
2. Dokument potwierdzający wykształcenie+ jego kserokopię.
3. Orzeczenie lekarskie z certyfikowanego ośrodka medycyny lotniczej lub lekarza orzecznika.
4. Wnieść opłatę za kurs w wysokości 899 zł.
5. Długopis.

"Wniosek o skierowanie na badania" można otrzymać na portierni Aeroklubu Szczecińskiego codziennie w godzinach 17.00 - 21.00, Sobota - Niedziela 9.00 - 21.00.

Po zdobyciu poniższych umiejętności uczeń-skoczek może przystąpić do państwowego egzaminu w celu uzyskania świadectwa Kwalifikacji. Dokument ten pozwala na wykonywanie skoków bez nadzoru instruktora spadochronowego:

1. Umiejętność układania spadochronu głównego do skoku;
2. Wykonanie co najmniej 50 skoków z opóźnionym otwarciem spadochronu w łącznym czasie swobodnego spadania nie krótszym niż 30 minut;
3. Umiejętność sterowania położeniem ciała podczas swobodnego spadania we wszystkich płaszczyznach;
4. Umiejętność lądowania w wyznaczonym miejscu;
5. Umiejętność określenia miejsca zrzutu;
6. Wykonanie co najmniej 10 skoków na naukę wykonywania ewolucji lub akrobacje zespołową.

Instruktor:

Andrzej Belicki - 501 064 573

Szkolenie mikrolotowe

Jako aeroklub jesteśmy certyfikowanym ośrodkiem prowadzącym szkolenia motolotniowe. Obecnie w naszej grupie jest jeden instruktor I klasy. Szkolący na prywatnej motolotni. Szkolenie podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną.
W okresie zimowym odbywa się kurs teoretyczny po zaliczeniu którego można rozpocząć loty z instruktorem. Oczywiście całość kończy się egzaminem w Warszawie.

Kontakt z instruktorami:
Andrzej Kostkiewicz - 794 047 273

Szkolenie paralotniowe

Aby zdobyć tzw. świadectwo kwalifikacji pilota paralotni należy przejść dwa etapy kursu oraz zdać egzamin przed LKE.

Pierwszy etap to przede wszystkim nauka startów i lądowania oraz samodzielne przygotowanie i kontrola sprzętu przed lotem. Kurs taki odbywa się u nas 2-3 razy do roku od maja do września i trwa około 5-6 dni. W zależności od warunków pogodowych, w godzinach rannych lub wieczornych, kiedy siła wiatru jest najmniejsza ćwiczymy na lotnisku. W południe odbywają się zajęcia teoretyczne. Warto zarezerwować sobie czas wolny od innych zajęć lub pracy ponieważ większość dnia spędzamy wtedy na lotnisku. Podczas kursu wykorzystujemy sprzęt szkoły, który co roku wymieniany jest na nowy.

Drugi etap to w skrócie doskonalenie umiejętności pilotażowych, kurs ten trwa od 2 do 4 dni w zależności od ilości chętnych oraz oczywiście warunków pogodowych i odbywa się zwykle w terminie, w którym rozpoczyna się kolejny I etap. Po ukończeniu I etapu można również rozpocząć szkolenie do latania z napędem. Daje to nam większą niezależność i frajdę z latania nad terenami niedostępnymi podczas lotów swobodnych. Organizujemy również szkolenia operatorów wyciągarki i kierowników startu holowanego. II etap szkolenia zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem skierowania na egzamin przed LKE. Świadectwo kwalifikacji pilota umożliwia nam rozpoczęcie własnej przygody z lataniem oraz korzystanie z miejsc przeznaczonych do wykonywania startów, w tym również lotniska Aeroklubu Szczecińskiego po uprzednim zgłoszeniu.

Kontakt z koordynatorem kursów paralotniowych:
Kamil Dziarek - 502 233 882

Template & Design by Grupa.IT 2011