Szkolenia Szybowcowe

Podstawowe szkolenie szybowcowe za wyciągarką

Co roku na przełomie lutego-marca odbywa się spotkanie organizacyjne w sprawie szkolenia szybowcowego. Szczegóły można znaleźć na facebooku (link do użytkownika aeroklub szczeciński). Miejsce spotkania: sala wykładowa Aeroklubu Szczecińskiego ul. Przestrzenna 10 (parter). Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Szkolenie podstawowe składa się z dwóch części:
• teoretycznej: w trybie stacjonarnym w liczbie 52h lekcyjnych wykładów i ćwiczeń
• praktycznej: minimum 46 lotów z instruktorem oraz 5 samodzielnych (liczba lotów zależy od ocenianych przez instruktora umiejętności ucznia-pilota).
Koszt szkolenia wg cennika.

Zajęcia w szkoleniu teoretycznym odbywać się będą w trybie weekendowym. Szczegółowy plan zajęć podany zostanie na spotkaniu organizacyjnym.

Część teoretyczna przygotowuje do części praktycznej i zawsze ją poprzedza. Szkolenie prowadzone jest zgodnie z Programem Szkolenia Szybowcowego do Licencji SPL lub LAPL(S) Aeroklubu Szczecińskiego zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2014 roku. Przedmioty wykładane: prawo lotnicze, człowiek - możliwości i ograniczenia, meteorologia, łączność, zasady lotu, procedury operacyjne, osiągi i planowanie lotu, ogólna wiedza o statku powietrznym, nawigacja. Część teoretyczną kończy egzamin z każdego przedmiotu (w formie testu jednokrotnego wyboru). Zaliczenie wszystkich przedmiotów upoważnia do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia teoretycznego, które jest wymagane do uzyskania licencji pilota szybowcowego SPL lub LAPL(S).

Część praktyczna odbywa się przy użyciu startu za wyciągarką na szybowcach typu Bocian lub Puchacz. Szkolenie obejmuje naukę latania po prostej, prawidłowych zakrętów, startu za wyciągrką, lądowań i zachowań w sytuacjach awaryjnych. Przystąpienie do tej części szkolenia jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
• w dniu wykonania pierwszego lotu samodzielnego szkolony musi mieć ukończone 14 lat, UWAGA: jeżeli kandydat jest niepełnoletni, musi posiadać zezwolenie rodziców albo opiekunów prawnych na szkolenie w zakresie powyższego programu,
• szkolony nie może wykonywać samodzielnych lotów, jeżeli nie posiada ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego odpowiednie dla licencji SPL lub LAPL(S),
• szkolony powinien posiadać umiejętność czytania i pisania oraz podstawową wiedzę z zakresu matematyki i fizyki.
Szkolenie praktyczne odbywa się zazwyczaj w miesiącach czerwiec-lipiec. Sugeruje się zaplanowanie szkolenia praktycznego w jednym ciągu np. 1-2 tygodnie. Codzienny trening jest najbardziej efektywny i zazwyczaj skutkuje szybszym ukończenieniem szkolenia. Jednakże inne rozłożenie szkolenia w czasie też prowadzi do celu.

KONTAKT

  • Sekcja Szybowcowa:
    • Kierownik Szkolenia - Bogdan Kraskiewicz - 500 609 333
    • Instruktorzy Szybowcowi:

Chcesz wiedzieć co się u nas dzieje? Aktualności i informacje o planowanych szkoleniach znajdziesz na https://www.facebook.com/szybowcowyszczecin/

Template & Design by Grupa.IT 2011