Szkolenie szybowcowe do uprawnienia Instruktora Szybowcowego FI(S)

szd-50-3_puchacz_glider_in_a_turn.jpg

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z posiadanym przez Aeroklub Szczeciński Certyfikatem Zatwierdzonej Organizacji Szkolenia ATO wydanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Proces szkolenia do uprawnienia FI(S) dzieli się na dwa etapy: szkolenie teoretyczne i praktyczne (tzw. loty metodyczne).

Szkolimy na szybowcu SZD-50-3 „Puchacz” lub GROB G 103 A Twin II Acro przy użyciu startu za wyciągarką szybowcową. Planowane rozpoczęcie lotów w marcu 2015. Szkolenie za wyciągarką składa się z minimum 20 lotów z instruktorem FI/FI.

Kandydat przystępujący do szkolenia w celu uzyskania uprawnienia instruktora szybowcowego FI(S) musi:

  • mieć ukończone 18 lat;
  • posiadać licencję SPL;
  • posiadać orzeczenie lekarskie co najmniej klasy 2;
  • posiadać na szybowcach jako dowódca 100 godzin oraz 200 startów;
  • zaliczyć w okresie 6 miesięcy poprzedzających szkolenie lot kontrolny z instruktorem FI uprawnionym zgodnie z FCL.905.FI lit i), którego celem jest określenie, czy kandydat może rozpocząć szkolenie, (będzie możliwość wykonania takiego lotu po wcześniejszym uzgodnieniu);
  • posiadać uprawnienie do pełnienia czynności pilota dowódcy na szybowcu Puchacz lub Grob G103A Twin II Acro.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: kraskiewicz@web.de, w terminie do 23.01.2015.

Szczegóły szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Template & Design by Grupa.IT 2011